Logo 112brabantnieuws.nl

Wie betaalt de kosten voor een ambulance?

  •   keer gelezen   112

Het is heel gebruikelijk dat wanneer iemand in een medische noodsituatie zit er een ambulance gebeld wordt. Maar een ambulance inschakelen is niet goedkoop. Wie draait er eigenlijk voor de kosten op? Kan een slachtoffer ook de beller van de ambulance verantwoordelijk stellen als deze zelf geen ambulance wenst?

Kosten ambulance en zorgverzekering

Er zijn twee soorten van ambulancevervoer, namelijk ambulance spoedvervoer en ambulance bestelvervoer. Het spreekt voor zich dat bij spoedvervoer de ambulance wordt ingeschakeld wanneer er 112 is gebeld. Wanneer er een ongeval met gewonden heeft plaatsgevonden of iemand krijgt acute medische problemen, dan moet het alarmnummer gebeld worden. Een dokter of behandelaar kan ook een ambulance bestellen om een ziekte te vervoeren. Dit gaat bijvoorbeeld om een ziek of gehandicapt persoon die naar een andere zorglocatie vervoerd moet worden. Voorwaarde voor een bestelde ambulance is dat er wel een medische verklaring van een specialist of huisarts nodig is. Beide vormen van ambulancevervoer zijn medisch noodzakelijk. Daarom worden de kosten gedekt door de basisverzekering van degene die met de ambulance wordt vervoerd. Zorgverzekeringen vergelijken is betreffende het ambulancevervoer dus helemaal niet nodig. Wel valt ambulancevervoer onder het eigen risico. Dus wanneer het eigen risico nog niet verbruikt is moet een deel van het ambulancevervoer zelf worden betaald. Ook hierbij heeft zorgverzekeringen vergelijken geen zin, want het eigen risico geldt voor alle zorgverzekeringen.

Slachtoffer wil geen ambulance

Het komt regelmatig voor dat het slachtoffer geen ambulance wenst. Het slachtoffer is bang voor de kosten of schat voor zichzelf in dat zijn situatie niet zo ernstig is. Toch kan een eventuele zorgverlener alsnog besluiten om wel met 112 te bellen. Deze persoon schat bijvoorbeeld in dat de medische situatie onverantwoord is om geen hulp te zoeken. De zorgverlener handelt in dit geval correct. Hij of zij handelt namelijk overeenkomstig naar één van de punten die bij eerste hulp uitgevoerd moeten worden: 'zorg voor professionele hulp'. Ook al is het slachtoffer hier niet mee eens. Het is niet zo dat het slachtoffer de beller uiteindelijk aansprakelijk kan stellen voor de kosten van het ambulancevervoer. Dit kan niet omdat de kosten voor de ambulance gedekt worden door de basisverzekering en ook de beller is niet diegene waar de beslissing ligt of er wel of geen ambulance moet langskomen. De uiteindelijk beslissing ligt in de meldkamer. De meldkamer hoort de situatie van de beller aan en zal op basis van deze informatie besluiten of er daadwerkelijke een ambulance nodig is.

Wat zijn de kosten voor een ambulance?

Het tarief voor het inschakelen van een ambulance wordt jaarlijks vastgesteld door het College Tarieven Gezondheidszorg. Er geldt een tarief voor spoedvervoer en besteld vervoer. De prijs wordt onder andere beïnvloed door het aantal kilometers dat de ambulance moet rijden en de hoogte van de toeslag voor de meldkamer. Gemiddeld kost het inschakelen van een ambulance voor spoedvervoer ongeveer € 700,-. Wanneer een slachtoffer nog geen eigen risico heeft betaald, dan zal van deze kosten maximaal € 385,- (tarief eigen risico 2020) voor eigen rekening komen.

Meer berichten